تبلیغات
پاسخ به :خبرها،رسانه ها ومطالب نقد پذیر سایت ها ووبلاگها - درباب مسکن باید چاره اساسی اندیشید
به وبلاگ من خوش آمدید
urd gagole nainava risheh pabetoop pasokh bagh tadbirmanzel myhrmweb hrmmm golashgol mamasadegh noyes qarachadirlar shahsevanebaghdadi buscoob xalijfars urd map of GH site

[ یورد ] [ گاگول ] [ نینوا ]

[ ریشه ] [ پابه توپ ] [ پاسخ ]

[ باغها وبوستانها ] [ تدبیرمنزل ]

[ وب مدیریت منابع انسانی من ]

[ پژوهش وبررسی منابع انسانی ]

[ گولش گول ] [ ممصادیق ]

[ نه بله ] [ قاراچادیرلار ]

[ ایل شاهسون بغدادی ]

[ بوشكوب بروزن گوشكوب ]

[ خلیج فارس ] [ یورد ]

بازدیدهای امروز:
بازدیدهای دیروز:
كل بازدیدها:
كل مطالب:
كل نظرات:
ایجاد صفحه: - ثانیه

  

در؛الف؛ مقاله ای تحت عنوان :  <مالیات بر 'معاملات مكرر' و 'افزایش ارزش' >آمده است که خودتان در آدرس زیر بخوانید وسپس جواب را ببینید:

http://www.alef.ir/content/view/26379

پاسخ  : 

بازار  سود آورمسکن از یک طرف وموانع سرراه بقیه بخش های تولیدی از طرف دیگر در چند دهه ی گذشته باعث ورزیدگی فعالان وشاغلین دراین رشته شده وکارشناسان تئوری دان دولت متاسفانه حریف بنگاهداران،بساز بفروش ها وحرفه ای های این میدان نیستند.در ابتدای انقلاب واگذاری زمین افراد طاغوتی تحرکی در این زمینه ایجاد کرد ولی تغییرات و افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت وتوالد وتناسل بعدی موجب تنگ تر شدن عرصه وعرضه وافزایش وسبقت تقاضا ودر نتیجه احساس نیاز های بعدی وفعلی شده است.درمقطع فعالیت های شهردار کرباسچی افزایش عوارض وفروش تراکم نشان داد که چندین برابرعوارض دریافت شده  توسط شهرداران مناطق از مصرف کننده نگون بخت ومجبور دریافت ویکی از ایرادات متوجه به کرباسچی همین مسئله گرانی مسکن بود که درآن زمان از طرف اصولگرایان به وی نسبت داده میشد.در تمام این مدت وزارت مسکن که باصطلاح بایستی سیاست گذاری میکرد با اتخاذ مواضع انفعالی ودر گیرشدن با مسائل اجرائی کوچک خود را سر گرم کرده ودخالت موثری در کار شهرداری نمیکرد.بعد هم که دوره شهرداران بعدی رسید چون حمله به شهردار قبلی با شعار مخالفت با برج سازی درکوچه های تنگ وباریک شمال تهران انجام میشد. واز طرفی هزینه های شهر تهران وشهرداری عریض وطویل آن افزایش یافته بود وتوقع مردم هم در سرویس گیری بالاتر رفته بود بایستی ناچاراً علیرغم کاهش تراکم فروشی،تامین منابع مالی بنحو دیگری انجام وجایگزین میشد،که متاسفانه باز شانه نحیف ملت بایستی زیر بار اخذ عوارض بیشتر ومالیات دارائی بالاتر وخرج محضر کلانتر و.... میرفت که رفت.واگر دربدو امر چنین تلقی میشد که اینها همه از مالک اخذ میشود.ماشاهد بودیم که تمام پولی که مالک به شهرداری ،دارائی وثبت ومحضر وبنگاهدار میداد کلاً ویکجا بهنگام انتقال قطعی از جیب مبارک خریدار که در اکثر مواقع همان مصرف کننده مادر مرده بود سلفیده میشد.علی ایحال جلوتر وجلوتر آمدیم تا رسیدیم به زمان طرح شعار بسیار سنگین صفر کردن قیمت زمین ویا شعارهائی که در مقاله وکامنت مبنی بر متو جه نبودن ریشه مالکیت ومیزان رسمیت آن وشناخت مکانیزم های عملی،اجرائی وحقوقی وشرعی ومضافاًتطبیق آن با وضعیت فعلی مالکیت در کشور ما وریشه های تاریخی آن  ومشکلات ثبت اراضی ونارسائی وکهنگی وحساسیت زائی قوانین ولوایح مالیاتی وسختی اخذ این عوارض ومالیاتها با توجه به عواقب اخذ ونیز نا کار آمدی ساختار سازمانی ونیروی انسانی وآموزش آنها همه وهمه موجب گردید که حداقل با دست گرفتن رونوشت مقالات وترجمه نسخه های پیچیده شده برای سایر کشورهای کوچک وبزرگ وبا هر فرهنگ ومذهب جواب مناسبی برای این مسئله که نیاز به تحقیقات مفصل کارشناسی دارد،بدست نیاید.فلذابنظر میرسد در گام نخست ،کارگزاران واقعی وخادم مملکت :
1- بایستی تا مصمم به اجرای مسئله ای نشده انداز طرح شعارهای موقت و تحریک کننده بازار درهر زمینه جداً خوداری کنند.
2-به تورم موجود ومکانیزم معکوس عملگرهای آن بخصوص روی طبقه کم درآمد توجه خاص مبذول داشته واز فشار بیشتر به محرومین جامعه پرهیز نمایند.
3-در امر مسکن بایستی بدنبال طرح جامع دروسعت ایران اسلامی بود.تهران گام اول است وفردا با رشد جمعیت در اقصی نقاط کشور، کلاه ما پس معرکه خواهد افتاد.
4-نویسندگان وارباب جراید در صورت پرداختن به این مسئله با آسیب شناسی ناقص موضوع، باعث تحریک وتنش دربازارنشوند .چه هوشیاری اخلاگران  واجرای طرح های پیشگیری بمنظور فراراز تله ها ودام احتمالی دولت ها هر طرحی را ناکار آمد میسازد.
5-هرنوع طرح ملی بایستی حمایتهای همه جانبه ملی نیزداشته باشد تا بهنگام عمل واجرا مواجه با مقاومت های منجر به شکست نشود چه دراین صورت اوضاع بدتر از قبل خواهد شد.مخصوصاً درباب مالکیت اراضی وملک ومستغلات کار آسان وراحت الحلقوم نیست.

درهر صورت پیشنهاد نویسنده(حداقل به تنهائی) رافع وحلال مشکلات امروز مسکن ونیازهای مردم نبوده ونیست.وباید چاره اساسی اندیشید.نوشته شده توسط اصغرحسنی در سه شنبه 31 اردیبهشت 1387 و ساعت 09:05 ق.ظ [+] | نظرات ()
به انتخاب رویانیان بعنوان مدیرعامل پرسپولیس از20چه نمره ای میدهید؟ •